Ellenőrizze egyenlegeit a mobilján

Örömmel tájékoztatjuk, hogy már letölthető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ÉSZLA mobilalkalmazása az Apple Store és a Google Play áruházakból.

Az MNB informatikai fejlesztése révén az értékpapírszámla-tulajdonosok az ÉSZLA mobilalkalmazás segítségével ezentúl jóval egyszerűbben és kényelmesebben vethetik össze a befektetési szolgáltatójuktól kapott számlakivonatokon szereplő értékpapírok egyenlegét az MNB ÉSZLA rendszerében nyilvántartott adatokkal, amiket a szolgáltatók az MNB-nek havi rendszerességgel küldenek meg.

Az MNB 2016. február 1. óta biztosítja az értékpapírszámla-tulajdonosok részére az ÉSZLA, azaz Értékpapírszámla Lekérdező Alkalmazást, ami online a https://eszlaweb.mnb.hu oldalról elérhető és segítségével a felhasználók megbizonyosodhatnak a szolgáltatójuk által részükre megküldött havi számlakivonatok, valamint az ÉSZLA alkalmazásból lekérdezhető egyenlegek egyezőségéről.

Az ingyenesen elérhető ÉSZLA mobilalkalmazás letisztult és áttekinthető formában, egyszerűen kezelhető módon biztosítja az értékpapírszámla-egyenleg lekérdezés lehetőségét, akár jelszó begépelése nélkül is, a kivonaton szereplő QR-kód beolvasásával, melyet a szolgáltatók kötelesek minden kivonaton elhelyezni. Emellett a mobilalkalmazás az ÉSZLA online lekérdező alkalmazáshoz képest egy jelentős kényelmi és értesítő funkciót is biztosít.

  • A KÉNYELMI FUNKCIÓ: Amennyiben a számlatulajdonos legalább három különböző hónapban elvégzi az értékpapírszámlájának egyeztetését, úgy ezen számlája ún. regisztrált számlává válik, amely azt jelenti, hogy az ezt követő hónapokban a mobilalkalmazásba belépve, az aktuális havi jelszó megadása nélkül, egy kattintással elérheti az ÉSZLA rendszerbe feltöltött egyenlegadatokat.
  • QR-KÓD A HAVI SZÁMLAKIVONATON: a befektetési szolgáltató által havonta megképzett és a számlatulajdonos részére a havi számlakivonattal együtt átadott jelszó QR-kód formában is feltüntetésre kerül a számlakivonaton. Az ÉSZLA mobilalkalmazás saját QR-kód olvasójával kényelmesen, a jelszó begépelése nélkül is megadhatja a jelszavát a számlaegyenleg lekérdezéséhez a számlakivonaton lévő QR-kód leolvasásával.
  • BELÉPÉS A WEBES ÉSZLA ALKALMAZÁSBA QR-KÓDDAL: Amennyiben a számlatulajdonos számítógépen, nagyobb kijelzőn szeretné megtekinteni a kivonatát, akkor az MNB webes ÉSZLA lekérdező alkalmazás oldalán QR-kódos belépést kell választania, ami a webes felületen megjelenít egy QR-kódot, amit a mobil alkalmazás „Belépés webre” funkciójával szükséges leolvasni, melyet követően a mobilalkalmazás még belépési jelszót kérhet (amennyiben még nem „regisztrált” a számla).
  • PUSH ÉRTESÍTÉSEK: Amennyiben a mobilalkalmazásban aktiválja a funkciót, úgy azt követően – jellemzően – minden hónap 10. munkanapján a mobilalkalmazástól PUSH üzenet formájában fog értesítést kapni, hogy a rendszerbe feltöltésre kerültek az egyenlegadatok, melyeket a mobilalkalmazás segítségével kérdezhet le és vethet össze a számlakivonattal.
  • PDF LEMENTÉSE: Az ÉSZLA alkalmazásban egy adott hónap egyenlegadatainak lekérdezésére van lehetőség a tárgyhónapot követő 10. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig. Amennyiben az ÉSZLA egyenlegadatokat ezen időintervallumon túl is el szeretné érni, úgy célszerű PDF formában lementeni az okostelefonjára vagy lehetőség van továbbítani is (pl.: e-mailben csatolmányként).

Az ÉSZLA mobilalkalmazás használatával, valamint a kényelmi funkció adatgyűjtésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató innen letölthető.

Check your balance on your mobile

We are pleased to inform you that , the Magyar Nemzeti Bank (MNB) ESZLA mobile application is available for download from the Apple Store and Google Play stores.

Thanks to the MNB’s IT development, securities account owners can now compare the balance of securities on the account statements they receive from their investment service providers with the data recorded in the MNB’s ESZLA system, which the service providers send to the MNB on a monthly basis, much more easily and conveniently using the ESZLA mobile application.

Since 1 February 2016, the MNB has been providing securities account owners with the Securities Account Enquiry Application (ESZLA), which is available online at https://eszlaweb.mnb.hu and allows the users to check the consistency of the monthly statements sent to them by their service provider and the balances retrieved from the ESZLA application.

The free ESZLA mobile application provides the possibility to query the securities account balance in a clear and easy-to-use format, even without entering a password, by scanning the QR code on the statement, which service providers are obliged to place on each statement. In addition, the mobile application provides a significant convenience and notification function compared to the ESZLA online enquiry application.

  • CONVENIENCE FUNCTION: If an account owner reconciles his/her securities account in at least three different months, the account will become a so-called registered account, which means that in subsequent months, by logging into the mobile application, he/she can access the balance data uploaded to the ESZLA system with a single click, without having to enter the current monthly password.
  • QR CODE IN THE MONTHLY ACCOUNT STATEMENT: the password, generated monthly by the investment service provider and sent to the account owner together with the monthly account statement, will also be displayed in the statement in the form of a QR code. With the dedicated QR code reader of the ESZLA mobile application, you can conveniently enter your password to view your account balance by scanning the QR code on the account statement without entering your password.
  • LOGGING IN THE ESZLA WEB APPLICATION WITH A QR CODE: If the account owner wishes to view his/her statement on a larger screen on a computer, he/she must select QR code login on the MNB web ESZLA enquiry application page, which will display a QR code on the web interface, which must be scanned using the “Enter the web” function of the mobile application, after which the mobile application may still ask for a login password (if the account is not yet “registered”).
  • PUSH NOTIFICATIONS: If you activate the function in the mobile application, you will receive a PUSH message from the mobile app typically on the 10th working day of each month, informing you that the balance data has been uploaded to the system, which you can retrieve and compare with the statement in the mobile application.
  • DOWNLOAD PDF: In the ESZLA application, it is possible to view the balance data for a given month from the 10th working day following the month in question until the 10th working day of the second month following the month in question. If you wish to have access to the balance data beyond this period, it is advisable to download it in PDF format to your smartphone or you can also forward it (e.g. as an e-mail attachment).

You can download the privacy policy on the use of the ÉSZLA mobile application and the data collection of the convenience function here.