Tisztelt értékpapírszámla tulajdonos!
Internetes egyenleglekérdező alkalmazásunkkal lehetősége nyílik arra, hogy az értékpapírszámla-vezető pénzügyi szolgáltatójától kapott kimutatásokat össze tudja vetni a szolgáltató MNB-nek megküldött, személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatásával.
Dear securities account owner,
Our on-line query application allows you to compare the reports received from your financial service provider managing your securities account with the data (not containing any personal information) transferred by the service provider to the MNB.
Miért jó ez Önnek?
Az online egyenleg rendszeres ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy szolgáltatója hiányosságok nélkül vezeti értékpapír számláját, vagyis a Magyar Nemzeti Bank és Ön felé is ugyanazokat az információkat szolgáltatja.
What are the benefits?
By checking the on-line balance on a regular basis you can make sure that your service provider manages your securities account correctly, i.e. it transfers the same information to the Magyar Nemzeti Bank and to you.
Bejelentkezés az egyenleg lekérdező alkalmazásba
Login to the online query application

Hogyan éri el a szolgáltatást?
Az értékpapírszámla-vezető szolgáltató egy állandó belépési azonosítót képez minden ügyfelének. A szolgáltató minden hónapban számlánként új, 12 számjegyű jelszót generál a havi kimutatás eléréséhez, és ezt postai vagy elektronikus úton juttatja el Önhöz. A 24 jegyű azonosítóval és a 12 karakteres jelszóval tud bejelentkezni az online egyenleglekérdező alkalmazásba. A 24 jegyű azonosítót a szolgáltató évente egyszer megküldi Önnek, de kérésre év közben is lehetőség nyílik arra, hogy megkérdezze tőle.
How can I access the service?
The service provider managing the securities account generates a permanent login ID for all managed securities accounts (multiple accounts may be combined). The service provider generates each month a new 12-character password for accessing the monthly report, and sends this to you either per mail or electronically. You can login into the on-line query application with the 24-digit identifier and the 12-character password. The 24-digit identifier is sent once a year by the service provider to you, but it can be asked several times from him.
Milyen időpontra vonatkozó információkat láthat?
A sikeres bejelentkezés után módjában áll letölteni a kimutatást PDF formátumban. Az aktuális jelszóval mindig az előző hónap utolsó napján (vonatkozási dátum) aktuális állapotot tudja lekérdezni.
What is the reference date for the query?
After the successful login, you may download the report in PDF format. With the current password you can always query the status valid on the last day of the previous month (reference date).
Milyen adatokat láthat az egyenleg lekérdező kimutatásában?
A kimutatásban két fő információt tekinthet meg:
1. A rendelkezésre álló felhasználható egyenleget (pénzeszközök jogi egyenlege).
2. A számlán vezetett értékpapírok elnevezését és darabszámát (értékpapírok készlete)
What information is shown in the report?
You will see two key information in the report.
1. The available balance (balance of the financial assets).
2. The description and number of the securities held on the account (the stock of securities).
Felhívjuk figyelmét, hogy a kimutatásban nem jelennek meg az opciós és határidős eszközök, valamint nem tartalmazza az egyes értékpapírok aktuális piaci értékét.
Please note that the report does not contain options and futures as financial instruments as well as the current market value of the individual securities.
Mit tegyen, ha a kimutatásban szereplő adatok eltérnek a szolgáltató más kimutatásaiban szereplő adataitól?
Amennyiben észrevétele van az online kimutatásban szereplő információk és az egyéb kimutatásban szereplő információk eltérésével kapcsolatban, online felületünkön a Felügyelet munkáját segítő jelzést tehet, melyet név megadása nélkül is elküldhet. Az eltérés rendezéséhez azonban az értékpapírszámla-vezető pénzügyi szolgáltatónál kell panaszt tennie.
What if there is a mismatch between the report data and data from other reports?
Should you have any remarks as to the difference between the information contained in the on-line report and information contained in any other report, you may submit a ticket, even without indicating your name, on our on-line platform to help the Supervision's work. However, you will have to lodge a complaint with the financial service provider managing your securities account in order to settle the issue.
Hova fordulhat a rendszer használatával kapcsolatos technikai kérdésekkel?
Az online egyenleglekérdező alkalmazásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás kérhető:
• Telefonon: naponta 8-20 óráig a 06 1 550-1826 számon,
• E-mailben: az eszla@1818.hu e-mail címen.
Getting technical assistance
• Per phone: every day between 8 a.m. and 8 p.m. at +36 1 550-1826 phone number,
• Per e-mail: at eszla@1818.hu e-mail address.